eUprava opštine Čoka
sve iz fotelja
Virtuelni matičar opštine Čoka - Izvod iz MKV

NARUDŽBENICA:

Podaci na izvodu:

Ime i prezime ženika:
JMBG ženika:
Ime i dev. prez. neveste:
JMBG neveste:
Datum venčanja:
Opština i mesto venčanja:
Adresa stanovanja:
Svrha izdavanja:
Vrsta obrasca:

Podaci o naručiocu:

JMBG:
Ime i prezime:
Kontakt telefon:
Kontakt email:
Adresa stanovanja:
Mesto i poštanski broj:
ISPORUKA:
   
 
Quick Link
Vesti
15.06.2012
Pored aplikacije birački spisak (koji je namenjen da da informacije posetiocima da li su na listi birača opštine Čoka) pušten u rad virtuelni matičar. Od 15.06.2012 posetioci sajta eUprava mogu da naruče razne dokumente "iz fotelja" sa popunjavanjem odgovarajućeg online obrazca.