eUprava opštine Čoka
sve iz fotelja
CENOVNIK vrednosne pošiljke

Za izvod iz matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih na domaćem obrazcu):

420,00 din. (RAT) + poštarina + provizija na uplatu

Za izvod iz matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih na međunarodnom obrazcu):

740,00 din. (RAT) + poštarina + provizija na uplatu

Za uverenje iz knjige državljana:

740,00 din. (RAT) + + poštarina + provizija na uplatu

Za dokumenta oslobođene od RAT-a treba platiti samo poštarinu.

***

Visinu republičke administrativne takse propisuje Zakon o republičkim administrativnim taksama (,,Sl.glasnik RS,, broj 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007 i 54/2008, 5/2009, 54/2009 i 35/2010). U slučajevima određenim člana 18. i 19. Zakona naručeni dokumenti su oslobođeni od republičke administrativne takse.

Quick Link
Vesti
15.06.2012
Pored aplikacije birački spisak (koji je namenjen da da informacije posetiocima da li su na listi birača opštine Čoka) pušten u rad virtuelni matičar. Od 15.06.2012 posetioci sajta eUprava mogu da naruče razne dokumente "iz fotelja" sa popunjavanjem odgovarajućeg online obrazca.