OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJ. PRIV. ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ČOKA

 

Za skidanje::

 1. Odluka o javnoj licitaciji
 2. Saglasnost
 3. Oglas za javnu licitaciju
 4. Formular za prijavljivanje
 5. Mapa KO Čoka
 6. Mapa KO Padej
 7. Mapa KO Ostojićevo
 8. Mapa KO Jazovo
 9. Mapa KO Sanad
 10. Mapa KO Crna Bara
 11. Mapa KO Vrbica