ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉ. ПРИВ. ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЧОКА

 

За скидање::

 1. Одлука о јавној лицитацији
 2. Сагласност
 3. Оглас за јавну лицитацију
 4. Формулар за пријављивање
 5. Мапа КО Чока
 6. Мапа КО Падеј
 7. Мапа КО Остојићево
 8. Мапа КО Јазово
 9. Мапа КО Санад
 10. Мапа КО Црна Бара
 11. Мапа КО Врбица