ОГЛАС за прибављање непокретности у јавну својну општине Чока

За скидање::

  1. Текст Огласа
  2. Образац понуде предузетника
  3. Образац понуде правног лица
  4. Образац понуде физичког лица