Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapoĊĦljavanje u 2021. Godini

 

Dokumenti za skidanje::

  1. Tekst konkursa
  2. Zahtev sa biznis planom
  3. Tabela: Nesubvencionisane delatnosti - romi
  4. Tabela: Razvijenost lokalnih samouprava u Srbiji