ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се сва заинтересована лица да је Комисија за комасацију Општине Чока усвојила предлог нових табли, путне и каналске мреже и ветрозаштитних појасева у комасационом подручју КО Чока.

Позивамо све заинтересоване стране да изврше увид у предлог нових табли, путне и каналсеке мреже и ветрозаштитних појасева у комасационом подручју КО Чока у просторијама Општине Чока у периоду од 20.06.2019. године до 20.07.2019. године. Увид се може извршити и на сајту Општине Чока.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ

______________________________

Миодраг Голубовић


 

За скидање :

  1. Предлог