СТАВЉА СЕ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГ ТАБЛИ ПУТНЕ И КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ.

ЈАВНИ УВИД ЋЕ ТРАЈАТИ ДО 31. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ.

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА, ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ МОГУ ПОДНОСИТИ ПРЕДЛОГЕ И ПРИМЕДБЕ КОМИСИЈИ ЗА КОМАСАЦИЈУ.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ

______________________________

Миодраг Голубовић


 

За скидање :

  1. Предлог