ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у општини Чока за 2019 год. - ПРВИ КРУГ

За скидање::

  1. Формулар за пријављивање - први круг 2019.
  2. Изјава за инвестиционо улагање