ОБАВЕШТЕЊЕ о расписаном Јавном позиву за доделу бесповратних средстава на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Чока за 2021.годину

За скидање::

  1. Текст Јавног позива
  2. Изјава подносиоца пријаве
  3. Образац 1 - Изјава
  4. Пријава за доделу неповратних средстава