Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2019 год.

 

 

Име фајла За скидање
Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта на територији општине Чока
Сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта за територију општине Чока
Годишњи програм за 2019.годину за општину Чока
Закључак о цени закупнине пољопривредног земљишта по основу права пречег закупа - СТОЧАРИ
Закључак о цени закупнине пољопривредног земљишта по основу права пречег закупа - ИНФРАСТРУКТУРА
Мапа КО Чока
Мапа КО Падеј
Мап КО Остојићево и КО Јазово
Мапа КО Санад
Мап КО Црна Бара
Мапа КО Врбица