Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2018 год.

 

 

Име фајла За скидање
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2018 годину
Прилог уз доношење Годишњег програма
Сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта за територију општине Чока
Годишњи програм за 2018.годину за општину Чока