Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2019 god.

 

 

Ime fajla Za skidanje
Saglasnost na Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenje poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Čoka
Godišnji program za 2019.godinu za opštinu Čoka
Zaključak o ceni zakupnine poljoprivrednog zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa - STOČARI
Zaključak o ceni zakupnine poljoprivrednog zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa - INFRASTRUKTURA
Mapa KO Čoka
Mapa KO Padej
Map KO Ostojićevo i KO Jazovo
Mapa KO Sanad
Map KO Crna Bara
Mapa KO Vrbica