ЈAVNA RASPRAVA o Planu razvoja opštine Čoka za 2022-2030 godinu - JAVNA RASPRAVA TRAJE 20. DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA

Dokumenti:

  1. Plan razvoja opštine Čoka 2022-2030
  2. Obrazac za dostavu mišljenja