Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини на територији општине Чока за 2018. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока расписује јавни позив за достављање потребне документације ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чока за 2018. годину од стране образовних и социјалних установа, као и од стране правних лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства.
 

За скидање::

  1. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини на територији општине Чока за 2018. годину
  2. Захтев за остваривање права коришћења
  3. Изјава – правно лице
  4. Изјава – физичко лице
  5. Изјава повезаног лица – правно лице
  6. Изјава повезаног лица – физичко лице
  7. Изјава (Образац 1)