NAJAVA RADOVA NA SUZBIJANJU KOROVA NA HIDROMELIORATIVNIM OBJEKTIMA JVP VODE VOJVODINE

Dokumenti:

  1. Obaveštenje
  2. Mapa planiranih kanala u Čoki
  3. Mapa planiranih kanala u Ostojićevu
  4. Mapa planiranih kanala u Padeju