ЈАВНИ УВИД у нацрт ППППН специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА
Одељење за привреду, пољопривреду, развој,
урбанизам , за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре
и стамбено комуналне делатности
Број: сл/2020-III
Датум :12.10.2020 . год.
Чока

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештава се јавност да увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ и у Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ на животну средину можете се извршити на адреси Чока, улица Потиска бр 20 први спрат канцеларија број 30, од 12 до 14 часова и на званичној интернет страници www.coka.rs

Прегледне карте су изложене на адреси Чока, улица Потиска бр 20 приземље у канцеларији бр 9.

Примедбе на Нацрт може се доставити искључиво у писаном облику: Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, у рбанизам , за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности до 06.11.2020. године

 Jавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 08.10.2020. године до 06.11.2020. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Кикинди,  у згради Градске управе града Кикинда, 27. октобра 2020. године у 11 часова, сала 51,Трг Српских добровољаца12.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се  18.11.2020. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.

 

Ева Шевењхази – самостални саветник

 

За скидање:

  1. Оглас за Јавни увид
  2. ППППН специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" - Нацрт просторног плана
  3. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" на животну средину
  4. СПУ ПППН СРП Пашњаци велике дропље