Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

  • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Чоказа 2018. годину, до дана 31. октобра 201 7 . године.
 

За скидање::

  1. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Чока за 2018. годину
  2. Захтев за признавања права пречег закупа – сточари
  3. Захтев за признавања права пречег закупа – инфраструктура
  4. Изјава – правно лице
  5. Изјава – физичко лице
  6. Изјава повезаног лица – правно лице
  7. Изјава повезаног лица – физичко лице
  8. Изјава (Образац 1)