А Р Х И В А

 

 

Назив Линк
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2018 год.
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Чока за 2017 год.
ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљиштва у државној својини за 2018.годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину
ОДЛУКА о одређивању закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа
ОДЛУКА о расписивању јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини и РАСПИСИВАЊЕ ОГЛАСА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за давање у закуп и на коришћење пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока
ПРАВИЛА о поступку јавног надметања јавном лицитацијом за давање у закуп пољ. прив. земљишта у државној својини у општини Чока