A R H I V A

 

 

Naziv Link
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2018 god.
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2017 god.
JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2018.godinu
JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2018. godinu
ODLUKA o određivanju zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po pravu prečeg zakupa
ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini i RASPISIVANJE OGLASA ZA JAVNU LICITACIJU za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
PRAVILA o postupku javnog nadmetanja javnom licitacijom za davanje u zakup polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka