A R H I V A

 

 

Naziv Link
ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 2.krug
SAGLASNOST na Odluku o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 2.krug
ZAKLJUČAK o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka - DRUGI KRUG
PRAVILA o sprovođenju Javnog nadmetanja
JAVNA LICITACIJA za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za izmenu dozvole za upravljanje
ZAKLJUČAK o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2018 god. - prvi krug
SAGLASNOST na odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prava prečeg zakupa - STOČARI
Zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji opštine Čoka za 2018.godinu
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2018 godinu
JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu
JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2019.godinu
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2018 god.
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Čoka za 2017 god.
JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištva u državnoj svojini za 2018.godinu
JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2018. godinu
ODLUKA o određivanju zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po pravu prečeg zakupa
ODLUKA o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini i RASPISIVANJE OGLASA ZA JAVNU LICITACIJU za davanje u zakup i na korišćenje polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka
PRAVILA o postupku javnog nadmetanja javnom licitacijom za davanje u zakup polj. priv. zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka