ЈАВНИ УВИД у нацрт Регионалног просторног плана АПВ од 2021 до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана АПВ на животну средину

Документи:

  1. Текст обавештења
  2. ЈАВНИ УВИД