OBAVEŠTENJE vezano za širenje AKS u Srbiji

Opštinska uprava Čoka zbog nepovoljne epizootiološke situacije, vezano za širenje AKS u R.Srbiji i pojave AKS na komercijalnoj farmi i zbog sumnje da je virus možda i prisutan kod nas na terenu, dostavlja obaveštenje sa ponovljenim merama od ranijih godina.

Dokumenti za skidanje::

  1. Biosigurnost na farmama svinja
  2. Uputstvo odgajivačima
  3. Uputstvo za lovce
  4. Afrička kuga svinja